Djibouti: India to Power Ethio-Djibouti Electric Interconnection Line With U.S.$100 Million

Mekki Elmoghrabi
By Mekki Center February 20, 2018

Mekki Elmoghrabi
By Mekki Center February 20, 2018